Wyszukiwarka - oferta turystyczna
Liczba elementów: 1
Wygiełzów
Muzeum jest skansenem regionalnym, obrazującym kulturę ludową Krakowiaków Zachodnich. Swoją misję - ochronę dziedzictwa wsi o charakterze materialnym i niematerialnym, realizuje poprzez: systematyczne gromadzenie zbiorów, konserwowanie, opracowanie i udostępnianie zbiorów z dziedziny etnografii, rzemiosła artystycznego, sztuki, architektury, budownictwa ludowego i dworskiego, a także działalność edukacyjną i kulturalną w zakresie wymienionych dyscyplin.
więcej >>
Dodaj do planera